Ons Project

Kwaliteitsvol onderwijs bieden aan kansarme Mayakinderen in het bergdorp San Juan Comalapa (Guatemala) met als doel hen een goede basis te geven voor eventuele verdere studies of een betere voorbereiding op de arbeidsmarkt. Er wordt nadruk gelegd op gendergelijkheid. De school is opgestart en wordt geleid door Mayaleerkrachten. Ze biedt ook medische en sociale steun aan de gezinnen van de leerlingen.
Ga naar Historiek

Historiek

Camila Mendoza, de huidige directrice van de school, startte in 1996 samen met haar echtgenoot een schooltje voor kansarme Mayakinderen. Al snel bleek dat twee klassen niet voldoende waren; zij betaalden een extra leerkracht. Verdere uitbreiding van het schooltje was financieel niet haalbaar. De leerlingen konden immers geen schoolgeld betalen en de school kreeg, als privaat initiatief, ook geen staatssubsidies. Toen een groep vrienden de school bezocht in 2003, waren ze zo onder de indruk dat ze besloten dit project financieel te steunen. Uiteindelijk werd de vzw AJPOPOLI in 2007 opgericht met als doelstelling steun te verlenen aan de huidige school.

Ga naar Guatemala

Guatemala

Guatemala is het “land van de eeuwige lente”, maar blijft in Latijns-Amerika nog altijd één van de armste en meest gewelddadige gebieden waar vooral de indianenbevolking het zeer moeilijk heeft om te overleven. Het is een prachtig en boeiend land, maar ook een land met heel wat politieke, economische, ecologische en sociale problemen. Het land en zijn bevolking herstelt langzaam van de dertigjarige burgeroorlog (1966-1996).

Ga naar Comalapa

Comalapa

Comalapa is een bergdorp op 80 km van de hoofdstad. Er wonen bijna uitsluitend Mayaindianen, waarvan velen in grote armoede leven. De lage scholing en het analfabetisme brengen mee dat de mannen vooral kleine percelen grond bewerken met teelt van maïs en bonen voor eigen gebruik. De vrouwen proberen iets bij te verdienen door thuis te weven. Wat overblijft wordt op de plaatselijke markt verkocht. Het gezinsinkomen ligt zeer laag. Daardoor beschikken vele ouders over te weinig middelen om de studies van hun kinderen te betalen.

De School

De school biedt onderwijs aan ongeveer 300 leerlingen vanaf de derde kleuterklas tot en met het derde middelbaar. 60% van de leerlingen zijn meisjes. Ajpopoli vzw staat in voor de volledige financiering van de school en haar 24 personeelsleden via fondsenwerving. Bij onze bezoeken blijkt telkens weer hoe opvallend en belangrijk de rol is van de directrice: Camila Mendoza Pérez, geboren in 1961. Sinds eind 2005 is zij weduwe van Pantaleon Simón, die de school mee oprichtte. Zij studeerde eerst voor onderwijzeres en volgde nadien een bachelor voor het middelbaar. In 2014 behaalde zij een universiteitsdiploma in Psychologie en Sociale Raadgeving via weekendonderwijs. Haar engagement ten aanzien van de school én van de gezinnen van de leerlingen is erg groot. Zij geniet veel vertrouwen van de ouders, vooral van de alleenstaande moeders. En ze wordt heel vaak gevraagd om pedagogische, psychologische, medische en financiële problemen op te lossen. Voor de lokale gemeenschap is zij een heel wijze en charismatische persoonlijkheid.

Ons Team

Ieder bestuurslid helpt onbezoldigd en vrijwillig mee. Een bestuurslid bezoekt volledig op eigen kosten de school twee maal per jaar om de boekhouding te controleren, de werking te evalueren en de leerlingen en hun families te bezoeken. Ook doorheen het schooljaar is er regelmatig contact tussen het bestuur en de directie van de school.

Lou Decime

Het opstarten van de school door leerkrachten en hun sociale inzet om de bevolking te helpen, overtuigden mij en enkele vrienden om Ajpopoli vzw op te richten met als doel de school te ondersteunen en verder uit te bouwen.

Alexander Hanjoul

Goed basisonderwijs is een belangrijke voorwaarde voor een toekomst die kansen biedt.

Annemie Swartelé

Ik heb de school al enkele keren bezocht en telkens was ik weer onder de indruk van het uitstekend werk dat er geleverd wordt. Daarom heb ik besloten om me meer te engageren en een deel van de administratieve taken op mij te nemen nl. het contact met de peetouders.

Adi Decime

Naast peetouder ben ik sinds de oprichting van Ajpopoli VZW verantwoordelijk voor de boekhouding, die op een volledig transparante manier gebeurt.

Piet Vermeersch

Ik ben peetouder sinds 2012 en steun nu 2 kinderen. Wetende dat mijn kleine bijdrage in de organisatie een groot verschil kan maken in de toekomst van een kind is mijn grootste drijfveer.

Marina Goris

Een bezoek aan de school is voor mij telkens een les in nederigheid. De fantastische inzet van het directie- en het leerkrachtenteam en het enthousiasme van de leerlingen versterken mijn motivatie om mij voor dit project te engageren.

KOEN VANCLOOSTER

Omdat ik ervan overtuigd ben dat kwalitatief onderwijs op termijn de beste oplossing is om de armoedecirkel te doorbreken, ben ik in 2009 peetouder geworden. Omdat ik zag dat de VZW-leden zich nog als echte vrijwilligers gedragen, ben ik me gaandeweg mee gaan engageren om verder aan de weg te timmeren: mee fundraisingactiviteiten organiseren en nieuwe peetouders enthousiasmeren.

maggy colla

Men kan zich van hieruit nauwelijks voorstellen wat die kleine maandelijkse bijdrage als peetouder ginder teweegbrengt. Naar school kunnen gaan, opent het venster op de wereld en geeft toekomst aan de armste der armen. En dat maakt mij ook een beetje gelukkig.

Steun Ons

Voor € 25 per maand of € 300 per jaar kan je al meter of peter worden van een Mayakind.
Je peterschap of gift is in België voor 45% fiscaal aftrekbaar (minimumbedrag van € 40 per jaar).

IBAN: BE82 0000 9019 7468
BIC: BPOT BE B1
Van S.O.S. (Scheut Ontwikkelingssamenwerking)
Met mededeling: 08 502 001 – Ajpopoli

Foto Album

Ajpopoli vzw

Ondernemingsnr. 889 160 297

RPR Leuven


STEUN ONS

IBAN: BE82 0000 9019 7468

BIC: BPOT BE B1

Van SOS (Scheut Ontwikkelingssamenwerking)

Met mededeling: 08 502 001 - Ajpopoli