juli 15, 2018

Privacy Policy

Welke gegevens verwerken wij?

– in het geval van peetouders : naam, e-mail adres, postadres, eventueel telefoonnummer.
– in het geval van sympathisanten : naam, e-mail adres

Hoe gebruiken wij deze gegevens?

Wij gebruiken deze gegevens voor het sturen van bedanking, correspondentie over petekinderen, verzenden van nieuwsbrieven en het op de hoogte houden van onze activiteiten.
Hoe bewaren wij uw gegevens en hoe lang?
De bovenvermelde gegevens worden in onze databank opgenomen voor onbeperkte duur.
Op eenvoudig verzoek aan ajpopoli@gmail.com passen we uw gegevens aan of verwijderen we ze indien u dit wenst. Uw gegevens zijn in geen geval publiekelijk raadpleegbaar.

Welke beveiligingsmaatregelen nemen wij ter bescherming van uw persoonsgegevens.

Uw gegevens worden in geen geval doorgegeven aan derden.

Wie kan uw persoonsgegevens zien en/of wie verkrijgt deze?

Enkel onze administratieve dienst heeft toegang tot uw gegevens.

Wat zijn uw rechten?

• U mag ten alle tijden opvragen welke gegevens wij van u hebben opgeslagen.
• U mag hier verbeteringen voor aanvragen
• U mag vragen om deze gegevens te verwijderen
• U mag weigeren om van ons berichten te ontvangen

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit in België als u geen antwoord ontvangt op één van de bovenstaande verzoeken. (https://www.privacycommission.be/nl).
Wat zijn onze plichten en hoe kunt u ons bereiken?
Wij zijn verplicht om binnen de 30 dagen, gratis, op elk verzoek met betrekking tot de persoonsgegevens te reageren.
U kunt ons in verband met de persoonsgegevens steeds bereiken via email op ajpopoli@gmail.com.